Chùa Yên Ninh Tự gọi tắt là chùa Đông Trang được thành lập vào năm 1995 do Sư Bác Thích Diệu Nhân chủ trì. Đến năm 1996 bắt đầu nhận các cháu mồ côi, các cháu tật nguyền, các cháu nhiễm chất độc màu da cam ... ...

Chi tiết